top of page

Gratama - Boerderijen

De Gratama-Stichting beheert een drietal boerderijen in Drenthe en Friesland, die een belangrijke rol hebben gespeeld in de historie van de Familie Gratama. De 3 boerderijen worden verpacht.

De Waalborg te Roderwolde

IMG_0348.JPG

De Waalborg, waarvan de geschiedenis teruggaat tot 1646, kwam in 1809 in bezit van de familie Gratama, toen prof. mr. Seerp Gratama het huis voor de slordige som van 10.000 Nederlandse gulden aankocht. Bij het huis hoorden ook enkele landerijen, waaronder een deel van het riet/moerasland genaamd ’t Waal (vandaar de naam van het huis).

Lees meer

 

De Engha State te Oosterend

De eerste vermelding van de Engha State zou dateren uit 1511, toen de boerderij nog het Saecxlehuys heette, naar de toenmalige bewoner en eigenaar.

Het verband met de Gratama-Stichting ontstaat pas aan het eind van de 19de eeuw, toen ene Anna Frederica Catherina Manger Cats, die via haar familie een deel van de boerderij had geërfd, in 1896 in het huwelijk trad met Johannes Gesinus Gratama, een van de reeds genoemde oprichters van de Stichting.

Lees meer...

Stichting-EnghaState.gif

De Gratama Sathe te Harlingen

Stichting-GratamaSathe.gif

De boerderij, die net buiten de laatste nieuwbouwwijk van Harlingen staat, was ruim twee eeuwen familiebezit van de Gratama’s, toen deze rond 1885 voor het eerst met die naam werd aangeduid. De naam Gratama (ook wel Gratema) is vermoedelijk afgeleid van Grettingaburen, net ten oosten van Harlingen, waar Seerp (de ‘stamvader’ van de familie) zich in 1655 als meester-tichelaar had gevestigd en deze familienaam was gaan voeren.

Lees meer

 
bottom of page