top of page

Bestuur Gratama-Stichting

Het bestuur van de Gratama-Stichting bestaat uit vier personen, allen lid van de familie Gratama. Zij worden aangesteld voor een termijn van acht jaar, die telkens met vier jaar kan worden verlengd. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een bestuurslid.

Het bestuur vergadert een aantal malen per jaar en bezoekt eenmaal per jaar de familieboerderijen. Het bestuur wordt bijgestaan door wetenschappelijk adviseurs van de Universiteit Leiden en de Rijksuniversiteit Groningen, voor de subsidieaanvragen van wetenschappelijk onderzoek, en door een rentmeester voor het beheer van de boerderijen.

 

De huidige samenstelling van het bestuur van de Gratama-Stichting is als volgt:

Reinier Gratama.jpg

Reinier Gratama

Voorzitter

Eef Gratama II_Denneweg.jpg

Eef Gratama

Secretaris

Helenus Gratama.jpg

Helenus Gratama

Penningmeester

rob gratama.gif

Rob Gratama

Bestuurslid

bottom of page