top of page
Koeien.jpg

De Engha State te Oosterend

Historie

Het verband met de Gratama-Stichting ontstaat pas aan het eind van de 19de eeuw, toen ene Anna Frederica Catherina Manger Cats, die via haar familie een deel van de boerderij had geërfd, in 1896 in het huwelijk trad met Johannes Gesinus Gratama, een van de reeds genoemde oprichters van de Stichting. Zij overleefde hem en toen zij stierf was zij door verdere vererving in het bezit van de gehele boerderij gekomen, die zij bij haar dood naliet aan de Gratama-Stichting.

Een andere naam die nog langer aan de Engha State is verbonden, is die van de pachtersfamilie Bonnema. De eerste Bonnema die zich als pachter op de boerderij vestigde, was Pieter Jacobs Bonnema, in 1855. Sedertdien hebben er altijd Bonnema’s op de Engha State gewoond en gewerkt, tot aan de dag van vandaag. Want de huidige pachter, Sjoerd Bonnema, houdt een melkveebedrijf op de boerderij in Oosterend en vertegenwoordigt aldus de vijfde generatie Bonnema’s op de Engha State.

Naast de 29 ha grond die bij de Engha State hoort, heeft Sjoerd ook zelf grond in eigendom en in pacht. Door de jaren heen heeft hij, vanwege de steeds veranderende regelgeving, telkens aanpassingen en investeringen doorgevoerd, waardoor hij een goed lopende melkveehouderij heeft opgebouwd, die via Campina melk met het duurzame label Planetproof aan de consumenten levert.

Familiewapen Gratama.jpg
bottom of page