top of page

Over de Gratama-Stichting

De Gratama-Stichting is in 1925 door 3 kinderloze telgen van de familie Gratama (twee broers en een neef) opgericht, die daarbij de volgende 3 doelstellingen hebben geformuleerd:

 

  1. De wetenschap bevorderen door het financieel ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek (in eerste instantie bij voorkeur de rechtswetenschap vanwege de rol van vroegere en toenmalige familieleden in de rechterlijke macht en de rechtswetenschap)

  2. Het familiebezit in stand houden, waaronder een drietal boerderijen

  3. Een jaarlijkse studietoelage verstrekken aan studerende familieleden

Ondersteuning Wetenschap

Hoed_Professor.jpg

De Gratama-Stichting heeft een samenwerkingsverband met de Universiteit Leiden en de Rijksuniversiteit Groningen. Dit houdt in dat er tijdens een jaarlijkse aanvraagronde (in het voorjaar) een door het Groninger respectievelijk Leids Universiteits fonds gemaakte selectie van subsidieaanvragen van onderzoekers van beide universiteiten door de Gratama-Stichting wordt gefinancierd. Daarnaast reiken wij jaarlijks de Gratama Wetenschapsprijs uit aan een jonge, veelbelovende wetenschapper.

Lees meer

 

Beheer van familiebezit

De Gratama-Stichting beheert een drietal boerderijen in Drenthe en Friesland, die worden verpacht. Daarnaast heeft de Stichting een familiearchief, dat in het Drents Archief in Assen wordt bewaard.

Ook is de Stichting belast met het onderhoud van een aantal familiegraven, zoals dat van de in Japan werkzame chemicus Koenraad Wolter Gratama (ook wel bekend als de ‘leraar onder de Japanners’), die begraven is op de Algemene begraafplaats te Den Haag.

Lees meer...

Waalborg.jpg

Studietoelagen

Library_Delft_1.jpg

Studerende nazaten van de familie Gratama kunnen jaarlijks onder bepaalde voorwaarden een studietoelage aanvragen, binnen de familie beter bekend als het ‘stipendium’.

Een greep uit de waaier van opleidingen die door de thans studerende Gratama’s worden gevolgd: bedrijfskunde (Rotterdam), communicatiewetenschappen (Amsterdam), geneeskunde (Utrecht), hotelschool (Maastricht), industrieel ontwerpen (Delft), landschapsarchitectuur (Velp), maritieme techniek (Delft), nature conservation (Londen), rechten (Leiden/Groningen), regie en dans (Amsterdam) wiskunde (Groningen).

Lees meer

 
bottom of page